You are currently viewing جزییات جدید از تغییرات قوانین چک

جزییات جدید از تغییرات قوانین چک

📌 در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کند و هم‌چنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در ساير حساب‌های انفرادی ريالی صاحب حساب در همان بانک شود.

جزییات جدید از تغییرات قوانین چک | چک برگشتی‌ها با موجودی سایر حساب‌ها پاس می‌شوند

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی اجرای قانون چک:

افراد هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، از بانک بخواهند سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.

مقررات مربوط به چک‌های جدید از بیستم دی‌ماه به صورت اختیاری برای متقاضیان صادر می شود و از ابتدای سال آینده همگانی می‌شود.

علاوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی قرار گرفته، در این برنامک‌ها، امکان «استعلام وضعیت چک صیادی» برای صادرکننده چک و ذینفع آن هم فراهم است.

این امکان به این صورت است که صادرکننده، پیش از تایید ذینفع و ذینفع تا قبل از تایید یا رد چک ثبت اولیه شده، قادر به مشاهده وضعیت و مندرجات چک ثبت اولیه شده در سامانه صیاد با استفاده از شناسه صیادی برگ چک مذکور خواهد بود.

اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سو اثر نشده نمی‌توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند. همچنین انتقال چک‌های کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک‌های جدید که سال آینده تحویل مشتریان بانکی می‌شود باید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود.

افراد برای ثبت، تایید یا انتقال چک در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی، حتما از تلفن همراهی استفاده کنند که سیم کارت آن به نام خودشان ثبت شده است.

صادرکنندگان چک دقت کنند زمانی که برای دسترسی به سامانه صیاد از برنامک‌های موبایلی استفاده می‌کنند در بخش احراز هویت حتما باید مشخصات کارت بانکی را وارد کنند که دسته چک‌شان را صادر کرده است اما برای تایید یا انتقال چک، نیازی به همخوان بودن مشخصات کارت بانکی با بانک صادرکننده چک نیست.

دیدگاهتان را بنویسید