جزییات جدید از تغییرات قوانین چک

📌 در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کند و هم‌چنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از…

ادامه خواندنجزییات جدید از تغییرات قوانین چک